Ekonomi

Kamuda tasarruf paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın düzenlediği ortak basın toplantısı ile duyurulan tasarruf paketi taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderlerine odaklanıyor.

Şimşek zorunlu haller dışında yeni kamu yatırım projesi alınmayacağını belirterek üç yıl boyunca taşıt alımı ve kiralanmasının durdurulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması
daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranımızın artmasına ve daha az cari açığa yol açacaktır” dedi.

Yılmaz’ın tasarruf paketine ilişkin öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

Bu paket bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade ediyor.

Paket, halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sağlıyor.

Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

OVP’nin enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

Geçen yıl milli gelire oranla yüzde 6,4 olarak tahmin edilen bütçe açığı, yıl sonunda yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl sonunda da benzer bir oranda iyileşmeyi hedefliyoruz. Harcama disiplininin yanı sıra, tahsilat oranlarını artırma ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele gibi yöntemlerle, kamu gelirlerinde sağlayacağımız iyileşme de bu hedefimize katkıda bulunacaktır.

“İlk paket değil, son paket de olmayacak”

Yılmaz’ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söz aldı. Şimşek’in ifadelerinde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Program çerçevesinin en önemli önceliği hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Paket ile dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağız.

Bu açıklayacağımız ilk paket değil, son paket de olmayacak.

Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz, çok güçlü bir izleme ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Bütün kamu ve tedbir paketinin kapsamında.

Tasarruf tedbirlerinin üç ayağı var: Kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini, kamu yatırımları.

Kamuda tasarruf adımlarının ilk aşaması taşıtlar. Kamu filo yönetimi sistemi ile etkinliği artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek.

3 yıl süreyle yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak.

Kanunda belirtilen makam ve kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz.

Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz.

Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servislerini kaldırıyoruz.

İkinci alan kamu binaları.

Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

Kamuda üç yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.

Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Yönetim kurulu ücretlerine tavan getiriliyor

İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Mükerrer yapılanmalarını önleyeceğiz. Örneğin defterdarlıklarla vergi dairelerini birleştireceğiz.

Hizmet içi eğitimler sadece kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil. Yurt dışı geçici görevleri sınırlıyoruz.

Enerji ve atık yönetimine gelince kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerjiyle tasarrufu sağlamayı düşünüyoruz.

Bir diğer başlık haberleşme ve iletişim giderleri. Burada dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz.

Diğer cari harcamalarda 2024 temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi ve kokteyl yapılamayacak.

Zorunlu haller hariç demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Kamuda tasarruftan sonra bir diğer alan bütçede harcama disiplini. Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10’luk kesinti, yatırım ödeneklerinde yüzde 15’lik kesinti yapıyoruz.

Diğer başlık kamu yatırımları. Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan projeler, deprem sonrası planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil projeler ve OSB-demiryolu bağlantı projeleri öncelikli projeler olacak.

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

Kamu kurumları bütçe ödeneğine göre yatırım projeleri yürütecek. 2024 yılında harcamalar gözden geçirilecek ve bu çerçevede verimsiz harcamalar 2025 yılından itibaren sonlandırılacak.

Tasarruf paketine aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanacaktır.

Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, kayıt dışılıkla mücadele gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu